O nás

BETA plus spol. s r.o.
Námestie slobody 1786/1123, 093 01 Vranov nad Topľou
Slovenská republika / Slovak republic 

tel./fax.: +421 907 309 649 

Email: predajna@betaplus.sk

Číslo účtu: SK71 0200 0000 0002 0204 7632 (VÚB Vranov nad Topľou)

Orgán dozoru a dohľadu: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6,080 01 Prešov 1, Odbor výkonu dozoru tel. č. 051/772 15 97 fax č. 051/772 15 96

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 862/P.